Τηλέφωνα

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1 – δρ. ΛΑΡΝΑΚΑΣ – ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
Tηλ: 24647272

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2 – ΛΕΙΒΑΔΙΑ
Τηλ: 24646438

Advertisement