Φακοί επαφής

Στα καταστήματα D. KITROS OPTICAL HOUSE μπορείτε να βρείτε φακούς επαφής χρονιαίας, μηνιαίας και ημερήσιας αντικατάστασης όπως επίσης και έγχρωμους φακούς επαφής.

 

Χρονιαίας Αντικατάστασης

 • EDGE III

Μηνιαίας Αντικατάστασης

 • Air Optix/Air Optix Toric
 • Biomedics 55/Biomedics 55 Toric
 • Soflens 59/Soflens Toric
 • Fresh Care Advance/Fresh Care Advance Toric
 • Biofinity

Μηνιαίας Παρατεταμένης χρήσης

 • Air Optix Night & Day
 • Purevision 2

Ημερήσιας Αντικατάστασης

 • Focus Dailies
 • Soflens Dailies
 • Proclear Dailies
 • Acuvue Moist

Έγχρωμοι φακοί επαφής

 • Colorvision
 • Baush and Laumb
 • FreshLook
 • Bella

 

 

 

This slideshow requires JavaScript.

Advertisement