Μέτρηση πίεσης ματιών

Μέτρηση πίεσης ματιών ή τονομέτρηση ονομάζεται η διαδικασία εύρεσης της ενδοφθάλμιας πίεσης.

Στις μέρες μας, η πάθηση των ματιών που ονομάζεται γλαύκωμα είναι η κυριότερη αιτία τύφλωσης. Το γλαύκωμα οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αυξημένη ενδοφθάλμια πίεση.

Μετρώντας στα καταστήματά μας την ενδοφθάλμια πίεση, με τη χρήση ειδικού μηχανήματος (tonometer), είμαστε σε θέση να προλάβουμε την ανεπιθύμητη πάθηση του γλαυκώματος.

Advertisement